Ang Mga Superheroes ni Liel

Sa murang gulang na isang taon, nagpakita na ng interes sa pagguhit si Lirah Aezobel “Liel” Ibañez, na kasalukuyang nakatira sa Tagaytay kasama ng kanyang pamilya.  Sa gabay ng kanyang mga magulang na parehong may hilig din sa pagguhit, mas nagkaroon ng interes si...